Skip to main content

RICHTLIJNEN
& HANDLEIDINGEN

Richtlijnen

Wanneer jij werkzaamheden gaat uitvoeren voor ons, krijg je te maken met een aantal richtlijnen, handleidingen & -boeken. Onze medewerkers werken onder bepaalde bedrijfscertificaten maar er zijn ook opdrachtgevers die hun eigen richtlijnen hanteren. Het is dus van belang dat je onderstaande richtlijnen raadpleegt vóór je je werkzaamheden start. Zo zorg je ervoor dat je altijd veilig, gezond en volgens de eisen van onze opdrachtgevers aan het werk kunt gaan.

A-Blad

Het plaatsen, onderhouden en verwijderen van wegafzettingen gaat gepaard met onveilige handelingen of situaties (knelpunten) voor jou. Het A-blad biedt je aanbevelingen die jouw veiligheid en gezondheid vergroten.

Plaatsingsinstructies

Ter aanvulling op het A-blad, vind je hier de plaatsingsinstructies per figuurnummer.

Veilig werken tram

Wanneer je voor BUKO Infrasupport werkt op of naast de trambaan, dien je dit te doen volgens het Voorschrift Veilig Werken Tram (VVW-Tram). De veiligheidsregels voor het werken op of naast de trambaan zijn hierin concreet uitgewerkt.

Werken met rijkswaterstaat

Deze richtlijn bevat de beleidsuitgangspunten en de daarbij behorende eisen aan het ontwerp en inrichting van werkvakken op rijkswegen.

CROW-publicaties

Het plaatsen, onderhouden en verwijderen van een tijdelijke verkeersmaatregel brengt risico’s met zich mee waar wij jou als onderaannemer zoveel mogelijk bewust van willen maken. Om deze risico’s tot een acceptabel niveau te brengen, word er binnen BUKO Infrasupport gewerkt volgens de BRL9101 certificering. Een onderdeel van deze certificering is het werken volgens de CROW-publicaties. Je vindt de publicaties door op de link hiernaast te klikken.

Handleidingen

Wanneer je werkzaamheden uitvoert voor BUKO Infrasupport, kan het voorkomen dat je verschillend (rollend) materieel moet bedienen. Hoe je dit op een juiste en veilige manier doet, vind je in de handleidingen hieronder.

HANDLEIDING | ACTIEWAGEN

Bekijk hier de handleiding.

HANDLEIDING | START/STOP SYSTEEM

Bekijk hier de handleiding.

HANDLEIDING | VRI

Bekijk hier de handleiding.

HANDLEIDING | VOORWAARSCHUWINGSWAGEN

Bekijk hier de handleiding.

HANDLEIDING | TEKSTWAGEN

Bekijk hier de handleiding.

HANDLEIDING | TEKSTWAGEN (HANDBEDIEND)

Bekijk hier de handleiding.

Terug