Skip to main content

Interventie Motor Team

Informatie aanvragen

BUKO Infrasupport is dé expert op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen. Helaas kan de inzet van tijdelijke verkeersmaatregelen ook hinder veroorzaken voor weggebruikers en omgeving. Daar wordt in de planvorming al zoveel mogelijk rekening mee gehouden, waarbij ook gekeken kan worden naar de inzet van een Interventie Motor Team (IMT). Al bij lokale infra projecten, maar zeker bij grote complexe projecten of grootschalige publieksevenementen kan de inzet van een IMT enorm van toegevoegde waarde zijn. Het IMT van BUKO Infrasupport bestaat uit professioneel opgeleide medewerkers, is flexibel inzetbaar en kan hierdoor snel inspelen op veranderende situaties op de weg. Vanwege hun vermogen om onder andere verkeersregelende taken uit te voeren, zijn IMT’ers een waardevolle aanvulling op de reeds bestaande verkeersmaatregelen.

Toegevoegde waarde

De inzet van een IMT kan een groot voordeel hebben bij de inzet van tijdelijke verkeersmaatregelen. Zij dienen als de perfecte schakel tussen de opdrachtgever en/of wegbeheerder en de toegepaste verkeersmaatregelen. Dankzij de inzet van motoren kunnen IMT’ers zich snel verplaatsen en direct probleemoplossend te werk gaan. Doordat op deze manier een betere doorstroming van het verkeer kan worden gewaarborgd zijn zij van grote toegevoegde waarde bij complexe tijdelijke verkeerssituaties.

Interventie Motor Team kan verschillende voordelen bieden tijdens een project:

 • Landelijk bevoegde verkeersregelaars
 • VCA en BRL9101-gecertificeerd
 • Zichtbaar aanwezig in signaalgeel
 • Uitgerust met moderne GPS-communicatiesystemen
 • Genereren van beelden middels live streaming bodycam welke door u als klant kunnen worden uitgelezen (live) via een web portal
 • Groepsleider voor aansturing van de verkeersregelaars
 • Sociaal vaardig en een direct aanspreekpunt voor omgeving
 • Vroegtijdig knelpunten signaleren en oplossingsgericht handelen.

Dankzij de inzet van motoren kunnen IMT’ers zich snel verplaatsen en direct probleemoplossend te werk gaan

Mogelijke inzet

Uiteraard is een Interventie Motor Team niet op elk project noodzakelijk. Het is belangrijk naar de complexiteit te kijken en naar de meerwaarde die een IMT vervolgens kan bieden. Vanuit BUKO Infrasupport bespreken we de wensen met de opdrachtgever, kijken we naar de meest kostenefficiënte oplossing en komen we vervolgens met een gedegen advies op maat.

Onderstaande doeleinde zijn zeer geschikt voor de inzet van een IMT:

 • Verkeersmonitoring doorstroming bij o.a. wegafsluitingen en of wegen waar extra verkeerscapaciteiten overgeleid worden (De monitoring wordt uitgevoerd met live streaming video welke gekoppeld is aan GPS. De uitlezer kan via het systeem zien waar de motorrijder zich elke moment bevindt);
 • Begeleiding van bestemmingsverkeer (door o.a. werkvak en of wegen waarop verkeersregulering van toepassing is). Hierbij denkend aan o.a. het begeleiden hulpdiensten en openbaar vervoer ;
 • Kwaliteitsmonitoring van toegepaste tijdelijke verkeersmaatregelen;
 • Begeleiding (dynamische) (sport-)evenementen;
 • Ondersteuning bij calamiteiten en/of excessen in doorstroming en/of bij projecten met grote transport bewegingen.
 • Sociale ondersteuning vanuit de aspecten welke een raakvlak hebben met omgevingsmanagement (lees ondersteuning aan omgevingsmanager);

Voorafgaand worden de doelstellingen helder geformuleerd met de opdrachtgever en worden deze verwerkt in een duidelijke instructie (Rider). Iedere IMT’er krijgt vooraf een uitgebreide briefing zodat zij op de hoogte zijn van de mogelijke knelpunten en bijzonderheden en aandachtspunten van het project en/of fasering. Eenmaal ter plekke zijn zij direct inzetbaar. Om de lijnen kort te houden is er tijdens het project één aanspreekpunt vanuit het IMT.

Materieel

Het Interventie Motor Team van BUKO Infrasupport is uitgerust met de meest moderne voorzieningen. Zo rijden zij op een herkenbare dienstmotor voorzien van uniforme striping, amber signaalverlichting en navigatie. Door te kiezen voor de betrouwbare Honda NT1100 motoren wordt een 24/7 inzetbaarheid en continuïteit van het materieel gegarandeerd.

Het IMT is bovendien uitgerust met moderne GPS-communicatiesystemen en een bodycam waarmee live videobeelden gestreamd kunnen worden die onze opdrachtgevers continu kunnen volgen via een eigen webportal.

Langetermijnrelaties

Ruim 30 jaar samen onderweg naar veiligheid.

Direct contact?

Wij staan voor u klaar.

Wat vindje van ons?
Wat vind je van ons? Deel je ervaring!