Skip to main content

Tijdelijk toegangsbeheer

Informatie aanvragen

Het kan wenselijk zijn om op projectlocaties het toegangsbeheer te managen. Een voorbeeld kan zijn de toegang tot het werkvak voor nood- en hulpdiensten of werkverkeer of het reguleren van een lijnbusbaan langs of door een werkvak. Hiervoor is een mobiele slagboom, gekoppeld aan de toegang op basis van kentekenherkenning, de ideale oplossing.

Om toegangsbeheer te regelen, is het mogelijk om bijvoorbeeld een afstandsbediening, GSM-module, SOS-toegang, Opticom of een KAR-module aan te sluiten op de modulair opgebouwde mobiele slagboom. Het systeem beschikt over een mobiele internetverbinding en kan daardoor op iedere locatie worden gebruikt. Het systeem kan snel worden geplaatst doordat de intelligentie in de cloudbased software zit en de inrichting vooraf kan plaatsvinden.

Toepassingen

De mobiele slagboom kan op diverse manieren worden ingezet en kan van grote meerwaarde zijn op een project. Er is minder personele inzet noodzakelijk door de inzet van techniek. Zo wordt ook de veiligheid verhoogd. Het modulair opgebouwde systeem wordt passend gemaakt voor iedere locatie. Zo is de breedte van het systeem altijd maximaal 60 centimeter en varieert de lengte tussen de 8,0 en 9,0 meter.

De toepassingen zijn als volgt:

  • Toegang tot het werkvak voor nood- en hulpdiensten of werkverkeer;
  • Creëren van een lijnbusbaan langs of door het werkvak;
  • Beheer af- en toeritten tijdens afsluitingen;
  • Ontsluiten woonwijk voor bewoners tegen sluipverkeer;
  • Toegang tot (parkeerplaats bij) evenementenlocatie.
  • Managen bouwplaats logistiek;

Gebruiksvriendelijkheid beheeromgeving

Onze webgebaseerde cloudoplossing voor beheer op afstand is een ideale tool voor tijdelijke projectlocaties. Met deze oplossing kun je de beheeromgeving op elk smartdevice openen dat verbonden is met internet. Je kunt live meekijken met de slagboom en via een intercomverbinding contact leggen met de bestuurder van een onbekend voertuig. Als beheerder kun je via de beheeromgeving direct toegang verlenen, en met instelbaar mandaatniveau kunnen meerdere gebruikers tegelijk werken zonder risico op oneigenlijke handelingen.

Als er meerdere gebruikers tegelijkertijd werken, kan het niveau van het mandaat worden aangepast om de beheeromgeving onderling deelbaar te maken en worden oneigenlijke handelingen hiermee voorkomen.

Uitgebreide rapportagemogelijkheden

Onze oplossing biedt uitgebreide rapportagemogelijkheden. Alle verzamelde gegevens die voortkomen uit het gebruik van de mobiele slagboom kunnen na afloop worden gebruikt om (management)rapportages te genereren. Hiermee communiceer je op transparante wijze naar opdrachtgevers en betrokken stakeholders over de behaalde resultaten met de slagbomen als onderdeel van het verkeersmaatregelenplan.

De vooraf gemaakte afspraken over bijvoorbeeld de doorstroming van het busverkeer of het tegengaan van sluipverkeer kunnen worden onderbouwd met deze rapportages, waardoor draagvlak wordt gecreëerd voor de uitvoering van de werkzaamheden en overlast wordt geminimaliseerd.

Privacy

Privacy is bij ons van het grootste belang: alle gegevens die worden verzameld (zoals kentekens) wordt conform de geldende AVG-wetgeving verwerkt. In onze software, die gebruikt wordt voor het verwerken van de gegevens, is vanaf het ontwerp rekening gehouden met alle privacyregels. Onze software houdt rekening met deze regels en koppelt kentekens niet aan persoonsgegevens. Bovendien worden gegevens automatisch verwijderd uit het systeem na de maximale bewaartermijn, en eventuele anonieme gegevens van de passage kunnen niet worden herleid naar een kenteken of persoon. In alle gevallen sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af om de AVG-wetgeving te waarborgen.

Langetermijnrelaties

Ruim 30 jaar samen onderweg naar veiligheid.

Direct contact?

Wij staan voor u klaar.

Wat vindje van ons?
Wat vind je van ons? Deel je ervaring!