Skip to main content

Kwaliteit, veiligheid,
gezondheid en milieu

Kennismaken met BUKO Infrasupport is kennismaken met onze drie B’s. De drie B’s zijn vertaald naar concrete gedragsregels en beschrijven hoe wij met elkaar en onze klanten omgaan op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu:

BEWUSTZIJN

Bewust zijn van de risico’s en bijbehorende gevolgen inzien. Geen risico’s nemen voor vlug gewin. Geen oogkleppen dragen. Op elkaar kunnen bouwen.

BETROKKENHEID

Verantwoordelijkheid nemen. Betrokkenheid tonen. Slim en veilig problemen oplossen. Werken volgens de voorschriften. Handelen als een vakman.

BEKWAAMHEID

Verder kijken dan de waan van de dag. Elkaar versterken. Kennis met elkaar delen. Wederzijds respect en vertrouwen.

ONS BELEID

De medewerkers van BUKO Infrasupport leveren dagelijks een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers in Nederland. Een veilige omgeving begint bij het creëren van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers zelf waardoor zij en derden niet onnodig worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Daarom voeren wij een actief beleid en streven wij naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Ons beleid heeft erin geresulteerd dat BUKO Infrasupport zich heeft kunnen laten certificeren voor zes bedrijfscertificeringen op het gebied van:

KWALITEIT

Om zorg te kunnen dragen voor een veilige omgeving voor zowel de weggebruiker als de wegwerker speelt de kwaliteit van de verkeersmaatregelen als mede de kwaliteit van onze dienstverlening een belangrijke rol . Daarom werken wij met een kwaliteitsmanagementsysteem om tekortkomingen te signaleren en onze bedrijfsvoering te verbeteren.
Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd voor:

  • NEN-EN-ISO 9001

VEILIGHEID

Als werkgever is BUKO Infrasupport verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers. Daarom hechten wij er belang aan duidelijkheid te geven over de regels die binnen onze organisatie gelden. De zorg voor goede arbeidsomstandigheden staat hoog in het vaandel. Ons veiligheidsmanagementsysteem moet er voor zorgen dat iedereen die bij BUKO Infrasupport werkzaamheden verricht zich beschermd voelt tegen de risico’s waarmee zij te maken hebben. Ons veiligheidssysteem is gecertificeerd voor:

  • VCA*
  • Veiligheidsladder Trede 3

MILIEU

Zorgen voor een betere toekomst, daar draait het bij BUKO Infrasupport om. Door middel van een milieumanagementsysteem hebben wij continue aandacht voor de gezondhe id van onze medewerkers en de belasting van onze dienstverlening op het milieu. Ons milieusysteem is gecertificeerd voor:

Wij communiceren regelmatig over onze voortgang omtrent de CO2-Prestatieladder. Meer informatie over onze CO2-reductie(doelstellingen) vindt u hier.

VAKMANSCHAP

Op elk niveau in onze organisatie is vakkennis en ervaring van groot belang. We werken professioneel, doelgericht, met vakmanschap en deskundigheid wanneer we verkeersmaatregelen toepassen. Ons KAM systeem is gecertificeerd voor:

  • Beoordelingsrichtlijn BRL 9101

Direct contact?

Wij staan voor u klaar.

Wat vindje van ons?
Wat vind je van ons? Deel je ervaring!