Skip to main content

Samen werken aan
minder CO2-uitstoot

BUKO Infrasupport is sinds januari 2015 gecertificeerd voor ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder. ISO 14001 is een milieumanagementsysteem en de CO2-Prestatieladder stimuleert het reduceren van onze CO2-uitstoot.
Duurzaamheid staat bij BUKO Infrasupport hoog in het vaandel. Om de CO2-uitstoot te meten en rapporteren wordt er bij BUKO Infrasupport gewerkt met scopes conform het handboek van de CO2-Prestatieladder. Op BUKO Infrasupport zijn zowel scope 1, 2 als 3 van toepassing.

Scope 1

Dit betreft de uitstoot die veroorzaakt wordt door brandstoffen die wij zelf inkopen en verbruiken. Dit is bij BUKO Infrasupport voornamelijk aardgas, diesel en benzine.

Scope 2

Dit betreft de uitstoot die veroorzaakt wordt als gevolg van elektriciteitsverbruik voor o.a. het verwarmen van onze bedrijfspanden en opladen van onze accu’s (voor bijvoorbeeld de elektrische heftrucks, aktie- en tekstwagens).

Scope 3

Dit betreft de uitstoot die wordt veroorzaakt in de gehele levenscyclus van onze producten die wij verhuren en verkopen. Dit is bij BUKO Infrasupport voornamelijk ingekochte goederen en diensten, woon-werkverkeer en bedrijfsafval.

Onze CO2-voetafdruk is gebaseerd op de uitstoot binnen deze drie scopes. De voetafdruk geeft heel overzichtelijk weer waardoor onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt en wat de grootste veroorzakers zijn van deze uitstoot. Met behulp van de voetafdruk maken wij onze uitstoot half jaarlijks inzichtelijk.

 

Rapportages

Meerdere malen per jaar geven we vanuit BUKO Infrasupport inzicht in ons CO2 verbruik. In onderstaand archief zijn alle rapportages terug te vinden.

Algemeen

Sector- en keteninitiatieven van BUKO Infrasupport
Ketenanalyse – Transport ingehuurde arbeid

2022

De juiste bandenspanning
Kledingrecycling
Onze CO2-voetafdruk over het eerste half jaar van 2022
CO2-voetafdruk Amsterdam over het eerste half jaar van 2022

2021

Onze CO2-reductiemaatregelen
Onze CO2-voetafdruk over 2021
Onze CO2-voetafdruk over het eerste half jaar van 2021
CO2-voetafdruk Amsterdam over 2021
CO2-voetafdruk Amsterdam over het eerste half jaar van 2021
Onze CO2-voetafdruk scope 3 over 2021

2020

Onze CO2-voetafdruk over 2020
Onze CO2-voetafdruk scope 3 over 2020
Onze CO2-voetafdruk over het eerste half jaar van 2020
CO2-voetafdruk Amsterdam – project tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen

2019

Onze CO2-voetafdruk over 2019
Onze CO2-voetafdruk over het eerste half jaar van 2019
Sector- en keteninitiatieven

2018

Onze CO2-voetafdruk over 2018
Onze CO2-voetafdruk over het eerste half jaar van 2018
CO2-reductiedoelstellingen voor 2018-2022
CO2-reductiemaatregelen “Een greep uit de CO2-reductiemaatregelen van BUKO Infrasupport”

2017. ons referentiejaar

Onze CO2-voetafdruk over 2017
Onze CO2-voetafdruk over het eerste half jaar van 2017 (inclusief 2016)
CO2-reductiemaatregel “De volgende stap naar een duurzamere bedrijfsvoering”

2016

Onze CO2-voetafdruk over 2016

2015

Onze CO2-voetafdruk over 2015
Onze CO2-voetafdruk over het eerste half jaar van 2015

2013. ons basisjaar

Onze CO2-voetafdruk over 2013

Direct contact?

Wij staan voor u klaar.

Wat vindje van ons?
Wat vind je van ons? Deel je ervaring!