Skip to main content

Werken met
Gevaarlijke stoffen

Voor jouw gezondheid en voor ons milieu hebben we al veel gevaarlijke stoffen vervangen voor minder of niet schadelijke stoffen. Helaas is het nog niet mogelijk om alle schadelijke stoffen uit te bannen. Om toch veilig te werken met deze stoffen, is het van belang dat jij op de hoogte bent van de gevaren en weet hoe je op de juiste manier kunt werken met deze stoffen. Op deze pagina vind je alle instructies die jouw helpen bij het veilig werken met (gevaarlijke) vloeistoffen binnen BUKO Infrasupport. Deze informatie is ook fysiek op elke brandkast op locatie terug te vinden.

Gevarensymbolen

Elke gevaarlijke stof heeft zijn eigen pictogram. Met deze pictogrammen kun je gevaarlijke stoffen identificeren. Zo weet iedereen welke risico’s de producten hebben. Je vind het pictogrammenoverzicht via onderstaande button en op de gevaarlijke stoffenkast.

Bekijk hier de gevarensymbolen

Veiligheidsinformatiebladen

Er is niet één richtlijn om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Iedere stof is namelijk anders en heeft dus ook een andere wijze waarop je hier veilig mee kunt werken. Gelukkig hebben alle gevaarlijke stoffen een zogeheten veiligheidsinformatieblad. Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. Het bevat alle eigenschappen van het product. Van de gevaren en de chemische samenstelling tot informatie over beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer. Je vind de veiligheidsinformatiebladen via de link hieronder.

Bekijk hier het gevaarlijke stoffen register
Terug