Skip to main content
De Maasboulevard in Rotterdam was toe aan nieuw asfalt. In maart 2023 werd de Maasboulevard daarom twee weekenden afgesloten voor uitgaand verkeer vanuit het centrum Rotterdam richting de A16. In het eerste weekend kreeg de noordelijke rijbaan nieuw asfalt en in het tweede weekend was de zuidelijke rijbaan aan de beurt. Ook de fietspaden zijn aangepakt. Er is tijdens de werkzaamheden steeds één rijbaan opengesteld voor het verkeer dat de stad inrijdt vanaf de A16. Voor het verkeer dat de andere kant opgaat, waren er omleidingen ingesteld. Zo reden automobilisten om via de André van der Louwbrug, het Oostplein en de Oostzeedijk.

Tijdens deze werkzaamheden verzorgde BUKO Infrasupport in opdracht van Gebr. Van Kessel alle tijdelijke verkeersmaatregelen. Het project vergde een goede voorbereiding en een doordacht verkeersplan. Rotterdam moest namelijk ten alle tijden bereikbaar blijven en daarbij moest er ook rekening gehouden worden met de nood- en hulpdiensten, gezien de Maasboulevard een belangrijke route is naar het Erasmus medisch centrum. Daarin werd bij de eerste weekendafsluiting gewerkt met een 2:0 systeem waarbij verkeer over de tegengestelde richting moest rijden. Bij het tweede weekendafsluiting kon het verkeer over de normale rijbaan waar bij beide weekenden ook een rijstrook ingericht werd voor de nood- en hulpdiensten door middel van de Mobiele Rijstrook Signalering (MRS) en tekstwagens. Met de ingestelde omleiding voor uitgaand verkeer moest er bovendien rekening gehouden worden met de werkzaamheden op de Roseknoop. De toegangen tot de Maasboulevard vanuit de zijstraten was gedurende het weekend ook dicht. Woningen en bedrijven in de buurt bleven uiteraard wel bereikbaar. Waar nodig waren er omleidingsroutes ingesteld voor het bestemmingsverkeer.

Met behulp van mobiele rijstrook signalering, verschillende tekst- en actiewagens en 15 verkeersregelaars is de tijdelijke situatie beide weekenden in goede banen geleid. In totaal hebben wij 300 bakens, 100 hekken, 6 tekstwagens, 3 aktiewagens en 3 MRS’s ingezet. Tot slot waren er 60 palen nodig voor de omleiding, 120 voor de afzetting en nog eens 80 1m palen. Dankzij de inzet van meerdere ploegen in combinatie met een voorman, uitvoerder en de projectleider stonden alle vooraankondigingen en tijdelijke verkeersmaatregelen keurig op tijd en kon de aannemer beide weekenden veilig het benodigde onderhoudswerk uitvoeren. Tussen de werkweekenden in was de Maasboulevard gewoon open voor al het verkeer.

    

Wat vindje van ons?
Wat vind je van ons? Deel je ervaring!