Skip to main content

Eind januari is er gestart met het vervangen van de verkeerslichten op zes kruisingen op de Groene Kruisweg te Rotterdam. Dit was nodig omdat de verkeerslichten oud en versleten zijn. Het werk is opgeknipt in zes fases, wat betekent dat er steeds aan één kruising gewerkt wordt en ze pas naar de volgende gaan als deze klaar is. BUKO Infrasupport heeft in opdracht van de Gemeente Rotterdam tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

Omdat de Groene Kruisweg één van de drukste verkeersaders is van Rotterdam was een belangrijke randvoorwaarde dat er tijdens de ochtend en middagspits altijd minimaal twee rijstroken de stad in en de stad uit beschikbaar moesten blijven. Dit zodat er tijdens de spitsuren een optimale doorstroming mogelijk is. Dit was het startpunt van ons verkeersplan. Buiten deze spitstijden zijn er wel extra rijstroken uitgehaald om een maximale veilige werkruimte te creëren voor de aannemer. De werkzaamheden voor het plaatsen van de nieuwe vaste verkeerslichten gebeurde namelijk doordeweeks en overdag.

Op het gehele project, met een looptijd van 27 januari tot en met 28 april, hebben we vanuit BUKO Infrasupport alle tijdelijke verkeersmaatregelen voorzien. Door het juist toepassen van de tijdelijke VRI zijn wegafsluitingen voorkomen. En dankzij de tijdelijke verkeersmaatregelen kon de aannemer de werkzaamheden met betrekking tot de nieuwe verkeerslichten veilig uitvoeren. De afzettingen en tijdelijke verkeerslichten hebben we per kruising laten staan zolang de nieuwe verkeerslichtinstallaties nog niet in gebruik waren. Indien nodig zijn er verkeersregelaars ingezet om de doorstroom te bevorderen. Ook voor de fietsers zijn tijdelijke verkeerslichten geplaatst, zodat zij gedurende de werkzaamheden altijd veilig konden oversteken. Inmiddels is het project in de afrondende fase. De werkzaamheden zijn eind januari gestart aan de Oldegaarde en achtereenvolgens zijn de kruisingen Slinge, Korperweg, Jan Olieslagerweg, Driemanssteeweg en de Vondelingenweg aangepakt. Op die laatste kruising vinden nu de laatste werkzaamheden plaats.

Gedurende het project is er een goede samenwerking geweest tussen onze regiovestiging Rotterdam en onze centrale afdeling Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). Wat met name opviel is de snelheid van onze DVM monteurs. In de meeste gevallen is het gelukt om in één dag een volledige kruising af te breken en aansluitend op de volgende kruising weer op te bouwen. Dit is echt iets wat BUKO Infrasupport uniek maakt. We bedanken de Gemeente Rotterdam en alle betrokkenen voor de goede samenwerking op dit werk.

   

SAMEN ONDERWEG NAAR VEILIGHEID.

Wat vindje van ons?
Wat vind je van ons? Deel je ervaring!