Skip to main content

In mei dit jaar werden de verkeerslichten op de kruispunten van de Burgemeester Waverijnweg in Maarssenbroek vervangen voor moderne nieuwe verkeersregelinstallaties waardoor de verkeersafwikkeling op de drukke kruisingen verbeterd zijn. Tijdens deze werkzaamheden heeft BUKO Infrasupport alle tijdelijke verkeersmaatregelen voorzien.

In het voortraject zijn we benaderd door aannemersmaatschappij Van Gelder en bij de uitvraag van de Gemeente Stichtse Vecht als opdrachtgever was al snel duidelijk dat er tijdens de werkzaamheden niets afgesloten mocht worden. Onze regiovestiging Utrecht heeft toen samen met de afdeling Dynamisch Verkeersmanagement een plan bedacht waarbij de inzet van onze nieuwe tijdelijke Verkeersregelinstallatie (VRI) uitkomst zou bieden.

Middels de inzet van onze tijdelijke flownode konden we ervoor zorgen dat alle rijbanen beschikbaar bleven en een goede doorstroom van het verkeer gewaarborgd bleef. Deze tijdelijke verkeerslichten zijn uitgerust met camera’s die beweging registreren. Het gebruik van deze zogeheten videodetectie stelt ons in staat om per rijrichting het verkeer (rijdend of stilstaand) te detecteren. Hierdoor kan het verkeer dynamischer ingeregeld worden en kan onnodige stremming voorkomen worden.

Tijdens het opbouwen van de tijdelijke VRI, het zagen van de permanente lussen en opbouwen van de nieuwe permanente VRI zijn onze vakmensen op locatie geweest voor ondersteuning en hebben we per rijbaan steeds één rijstrook afgesloten om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. De verkeersregelaars van Starpark hebben hierbij ondersteund. De rest van de periode waren alle rijbanen gewoon beschikbaar, ondanks de werkzaamheden. De eis van de Gemeente was om minder hinder te geven aan weggebruikers en dus was een afsluiting geen optie om dit project in de aanbesteding te winnen. Dankzij deze nieuwe techniek en een goede samenwerking hebben wij een creatieve oplossing kunnen bieden en zijn de werkzaamheden aan de Burgemeester Waverijnweg veilig en snel uitgevoerd.

Meer weten over de mogelijkheden van onze afdeling Dynamisch Verkeersmanagement? Neem gerust contact op met ons via 030 – 30 31 309.

              

Wat vindje van ons?
Wat vind je van ons? Deel je ervaring!