Skip to main content

In opdracht van Dura Vermeer hebben wij op 30 maart 2021 een vleermuis hop-over geplaatst op het werk bij de N605 Randweg Boekel. De N605 loopt van Gemert naar Uden en gaat daarbij door de kern van Boekel. Een groot deel van het verkeer op deze weg is doorgaand verkeer uit de regio. Om de leefbaarheid en veiligheid in het dorp te verbeteren, legt Dura Vermeer in opdracht van de provincie Noord-Brabant een nieuwe 80 km/u weg aan die buiten de kern ligt. De nieuwe N605 Randweg Boekel wordt een enkelbaans weg met 2×1 rijstrook en wordt landschappelijk goed ingepast. De weg wordt uitgevoerd met geluid reducerend asfalt en er komen goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen. Maar de aanleg van nieuwe wegen kunnen de dagelijkse routes van onder andere vleermuizen kruisen. De afstand die vleermuizen moeten oversteken kan door een brede weg te groot worden, of ze proberen op ‘koplamphoogte’ over te steken, met het risico op aanrijding. Met het aanleggen van specifieke verbindingen voor vleermuizen, de zogenaamde hop-overs, kan een veilige oversteek worden gewaarborgd. Zo zorgen de zes meter hoge constructies ervoor dat de dieren op hoogte blijven en niet tegen vrachtwagens aanvliegen.

Naast de geplaatste vleermuis hop-over verzorgt BUKO Infrasupport ook alle tijdelijke verkeersmaatregelen rondom de nieuwe Randweg Boekel. Ook zullen wij alle RVV- en NBd-bebording gaan leveren en plaatsen. Zo zorgen we samen met alle betrokken partijen voor een veilige infrastructuur en leefbare omgeving.

Wat vindje van ons?
Wat vind je van ons? Deel je ervaring!