Skip to main content

BUKO Infrasupport gekozen tot de beste onderneming voor het verzorgen van Verkeersveiligheid voor de gemeente Rotterdam.

We hebben prachtig nieuws, want ook de komende jaren mag BUKO Infrasupport zich contractpartner van de gemeente Rotterdam noemen. Onze vorige overeenkomst liep officieel af op 14 juli 2023. Om die reden startte de gemeente begin dit jaar een nieuwe Europese openbare aanbestedingsprocedure. Werkzaamheden langs of aan de weg kunnen vereisen dat regels tijdelijk worden aangepast om veilig en efficiënt werken mogelijk te maken. Dit dient ter bescherming van verkeersdeelnemers, maar vooral ook die van medewerkers die op locatie werkzaam zijn. Het doel van de opdracht vanuit de Gemeente Rotterdam had samengevat betrekking op het vinden van de beste onderneming voor het verzorgen van Verkeersveiligheid voor de gemeente Rotterdam met als subdoelen:

  1. Maximale veiligheid voor de burgers en een veilige werkplek;
  2. Minimale verkeershinder;
  3. Optimale en integrale verkeersoplossing;
  4. Ontzorgen van de opdrachtgever;
  5. Goed omgevingsmanagement;
  6. Zo veel mogelijk inzet van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  7. Vervoersbewegingen met een zo groot mogelijk aandeel zero emissie;
  8. Aandacht voor innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot verkeersveiligheid.

De aanbestedingsprocedure is inmiddels afgerond en met trots kunnen we melden BUKO Infrasupport opnieuw de gunning heeft gekregen. Dit betekent dat we ook de komende jaren contractpartner blijven van de gemeente Rotterdam. Het betreft een exclusieve samenwerking waarbij BUKO Infrasupport beide percelen (Noord & Zuid) voor haar rekening neemt.

We bedanken al onze collega’s die zich keihard hebben ingezet voor het binnenhalen van de aanbesteding. We hebben al jarenlang een goede samenwerking met de gemeente Rotterdam en zijn verheugd deze ook de komende jaren te mogen voortzetten. Trots zetten onze Rotterdamse collega’s zich iedere dag in om zo een bijdrage te leveren aan een veilig wegennetwerk in deze prachtige stad. Iedere dag samen onderweg naar veiligheid.

Wat vindje van ons?
Wat vind je van ons? Deel je ervaring!