Skip to main content
Vanuit onze regio Noord-West hebben wij van april tot en met juli 2022 een groot project begeleid met tijdelijke verkeersmaatregelen, namelijk de verandering van een kruispunt naar een rotonde in Beverwijk. Om tijdens deze werkzaamheden de verkeersdoorgang te behouden heeft BUKO Infrasupport een gedetailleerd ontwerp van verkeersmaatregelen gemaakt in samenspraak met opdrachtgever KWS Infra. Maandag 25 juli is het gehele project opgeleverd na een intensief traject met meerdere fases.

Op het Westerhoutplein in Beverwijk heeft het drukke kruispunt plaats gemaakt voor een rotonde, voor een betere en veiligere doorstroom van fietsers, waar een eigen fietspad voor gerealiseerd is. Op 19 april 2022 startte de aanleg. Daarvoor ontwierpen wij eind vorig jaar op verzoek de gemeente Beverwijk het verkeersmaatregelenplan conform de CROW. Dit plan is toegevoegd aan het bestek dat in de markt is gezet. KWS Infra heeft dit werk aangenomen en vervolgens kregen wij de opdracht van KWS om het plan tot uitvoering te brengen.

Dennis Boes, projectleider KWS Infra: ‘Het oorspronkelijke verkeersmaatregelenplan was versnipperd in kleine werkgebieden. Dat zou lastig werkbaar zijn voor ons en de kwaliteit niet ten goede komen. Wij streven naar grote werkvlakken waarin we het werk goed kunnen maken. Met instemming van de opdrachtgever hebben we samen met BUKO Infrasupport het faseringsplan aangepast.’ Vervolgens kreeg BUKO ook de opdracht om het verkeersmaatregelenplan tot uitvoering te brengen. ‘We werken vaker met BUKO Infrasupport, altijd naar tevredenheid: ze reageren snel en denken mee. Bij dit project hebben we alles  goed afgestemd aan de voorkant en verloopt ook de samenwerking tijdens de uitvoering wederom prima.

Behouden verkeersdoorstroom

Eric Klijn is onze Teamleider Commercie bij BUKO Infrasupport. Hij was betrokken bij de ontwerpfase voor de aanbesteding. ‘Het uitgangspunt was om de doorstroom te behouden, aangezien er een ziekenhuis in de buurt ligt en het een drukke doorgaande weg betreft richting het strand dat druk bezocht wordt bij mooi weer. Deze doorstroom hebben we weten te realiseren middels de inzet van onze nieuwe VRI (tijdelijke verkeersregelsinstallatie). Zodoende zorgden we ervoor dat er een verkeersstroom was die het verkeer langs het werkvak liet rijden. De VRI werkt op een accupakket met zonnepanelen. Hij is NEN-gecertificeerd met het oog op het weggebruik door de nood- en hulpdiensten en is nauwelijks van een permanente VRI te onderscheiden, zowel in uiterlijk als functionaliteit.’

Om het verkeer af te wikkelen hebben we vanuit BUKO Infrasupport één rijstrook vrijgemaakt. Het werk was daarbij opgeknipt in vier fases. Boes: ‘Tijdens fase 1 werd aan de zuidzijde het fietspad aangelegd. Dit fietspad is dusdanig breed, dat tijdens fase 2 (in de maand mei), het autoverkeer over dat fietspad werd geleid. Hierdoor konden wij de hele rotonde maken. Fietsers werden vervolgens over het parkeerterrein geleid. In fase 3 (juni) werd het fietsverkeer tijdelijk anders omgeleid, namelijk over de asfalt-tussenlaag van de nieuwe rotonde. En het project eindigde met fase 4 (juli) waarbij nog één volledige weekendafsluiting nodig was om de deklaag van de rotonde te draaien.

Materieelinzet

Vanuit BUKO Infrasupport hebben we betonnen en kunststof barriers, hekwerken en geleidebakens ingezet en tijdelijke belijning toegepast om de verkeersdeelnemers veilig langs de werkzaamheden te begeleiden. Daarnaast is er in de omgeving een adviesroute geplaatst om het verkeer te spreiden. Vanuit KWS Infra stonden er verkeersregelaars op het werk. De gemeente Beverwijk heeft de werkzaamheden en omleidingen uitgebreid gecommuniceerd in de krant en op de gemeentewebsite.

Complexiteit: BUKO’s specialiteit

Dit project is complex: alle disciplines komen eraan te pas, precies waar BUKO Infrasupport sterk in is,’ aldus Klijn. ‘Het is ons werk om de aannemer en iedereen die betrokken is bij het project veilig te laten werken, maar ook om weggebruikers veiligheid en zo min mogelijk hinder te laten ondervinden en een zo hoog mogelijke kwaliteit van het eindproduct – de rotonde – te garanderen. Bovendien is BUKO van oorsprong een Beverwijks bedrijf. Het is een mooi visitekaartje dat wij hier werkzaam mochten zijn.

De afgelopen drie maanden is er dus hard gewerkt om het kruispunt van het Westerhoutplein in Beverwijk om te bouwen naar een rotonde. Afgelopen week vonden de laatste werkzaamheden plaats en verzorgden we vanuit BUKO Infrasupport de laatste volledige afsluiting voor het autoverkeer en was de doorgang nog één zaterdag afgesloten voor het fietsverkeer. Zo konden de laatste noodzakelijke werkzaamheden veilig worden afgerond en is maandag 25 juli de rotonde volledig in gebruik genomen. Wat is het een mooi project geweest en het eindresultaat mag er ook zijn! We bedanken opdrachtgever KWS Infra voor de fijne samenwerking. Op naar het volgende mooie werk!

               

Wat vindje van ons?
Wat vind je van ons? Deel je ervaring!